Monographs

Geometria różniczkowa jako narzędzie nauk przyrodniczych

(Differential geometry as a tool of life sciences)

Jerzy Kijowski