Lecture Notes — exact sciences

Okładka

Odporność wewnętrzna modeli liniowych na zaburzenia w danych obserwacyjnych - obserwacje nieskorelowane i skorelowane

Witold Prószyński

Download (pdf, 89.16 kB)
Okładka

Statystyka matematyczna stosowana. Elementy

Ryszard Zieliński

Download (pdf, 139.75 kB)
Okładka

The Fractal Market Hypotesis: Applications to Financial Forecasting

Jonathan Blackledge

Download (pdf, 224.12 kB)
Okładka

Wstęp do algorytmicznej teorii grafów

Zbigniew Lonc

Download (pdf, 60.25 kB)
Okładka

Algorytmy, złożność obliczeniowa, granice obliczalności

Władysław Homenda

Download (pdf, 112.72 kB)
Okładka

Podstawy fotoniki

Mirosław Karpierz

Download (pdf, 34.71 kB)